top of page

Materiál:

Materiál rukavíc: nitril

Popis:

• jednorazové nitrilové nepudrované rukavice • rukavice atestované pre priamy styk s tukovými potravinami

Normy:

EN 420 

EN ISO 374-1 (typeB K6 P2 T5)

EN ISO 374-5 (virus)

FOOD CONTACT 

Vlastnosti:

Jednorazový

Hmotnosť: 4,0 g

SPOONBILL BLACK rukav.nitr.nepudr. • jednorazové nitrilové nepudrované rukavice

Huge Title

Huge Title

Huge Title

bottom of page