top of page
Rukavice, ktoré chránia pred špeciálnym typom rizík – vibrácie, výboj statické elektriny, vysoké napätie, alebo na prácu s motorovou pílou.
bottom of page