top of page
Protiporézne a prepichu odolné rukavice a rukávniky spĺňajú požiadavky normy EN 388:2016. Používajú sa v prevádzkach, kde sa manipuluje s ostrými predmetmi a pracovníkom tak hrozí veľké riziko poranenia, porezania, alebo prepichnutia ruky.
bottom of page